Bc. Jan Adamec

Master's thesis

Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO

The Sustainable tourism in conditions of the chosen protected area (CHKO)
Abstract:
Diplomová práce na téma Udržitelný cestovní ruch v podmínkách vybrané CHKO si stanovuje za primární cíl zanalyzovat současnou situaci turismu v CHKO České středohoří a získané výsledky komparovat s ostatními velkoplošnými chráněnými oblastmi. Navazující návrhová část se po důkladné analýze zaměří na skutečné návrhy opatření a projektů v souladu s principy udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Dílčím …more
Abstract:
The master thesis Sustainable tourism in conditions of selected Protected Landscape Area (PLA) sets as primary objective to analyze the current situation of tourism in the České středohoří PLA, and compare the obtained results with other protected areas. Following project part after a thorough analysis is focused on the actual draft and projects in accordance with the principles of sustainable development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Monika Klímová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze