Monika Kovaličová

Bakalářská práce

Chataření, přežitek, nebo stále se rozvíjející fenomén

Weekend cottages - relics or ever -evolving phenomenon
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá chatařením na Seči. Vychází z vlastního terénního výzkumu, který se uskutečnil v dané lokalitě pomocí dotazníkového šetření. V této práci jsem stručně popsala předchůdce a vývoj chataření v České republice. Mojí snahou bylo objasnit, zda jsou chataři subkulturou a využila jsem studii o amenitní migraci.
Abstract:
The thesis deals with a weekend cottage phenomenon in the area around a reservoir Seč. It is based on a field research, carried out in the mentioned area using questionnaires. In this paper I briefly described the beginning and expansion of the phenomenon in the Czech Republic. My objective was to clarify whether the cottagers represent a subculture. I used the study of amenity migration.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hloušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovaličová, Monika. Chataření, přežitek, nebo stále se rozvíjející fenomén. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce