Mgr. Karel Zetocha, Ph.D.

Disertační práce

Změna politického režimu a reforma civilní bezpečnostní zpravodajské služby: Česká republika

Political regime change and reform of the civil security intelligence: Czech Republic
Anotace:
Disertační práce rozebírá problematiku reformy zpravodajských služeb ve spojení s přechodem od nedemokratického politického režimu k demokracii. Základem práce je případová studie fungování zpravodajských služeb Československa, respektive České republiky, po roce 1989. Teoretickým východiskem zpracování tématu je politologická teorie tranzice režimu a konsolidace demokracie autorů Alfreda Stepana a …více
Abstract:
The thesis is dealing with the problematic of intelligence services reform together with political regime transition towards the democracy. The research is based on case study of intelligence transformation in Czechoslovakia and Czech Republic. The theory of political transition from Alfred Stepan and Juan Linz serve as theoretical background of the study. The research goal is not only to create specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií