Filip Čampulka

Bakalářská práce

Mezinárodní ekonomické organizace

International Economic Organisations
Anotace:
Práce se formou analýzy zaobírá vybranými mezinárodními ekonomickými organizacemi. Práce je rozdělena do dvou částí, první část představuje hlavní ekonomické organizace z teoretického hlediska a seznamuje čtenáře s tím, čím se která z nich zabývá. Druhá, praktická část, volně navazuje a formou deskripce ukazuje, jak se která organizace v praxi koná. Součástí teoretické části práce je představení investičních …více
Abstract:
This bachelor's thesis uses analysis to examine selected international economic organisations. It is divided into two parts: the first one introduces economic organisations from theoretical point of view, including their main responsibilities. Furthermore, the theoretical part includes the introduction of investment banks, which are among the key players in international financial world. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS