Theses 

Osvojení a nový občanský zákoník – Barbora Hoffmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Barbora Hoffmannová

Bakalářská práce

Osvojení a nový občanský zákoník

Adoption and the new Civil Code

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena zejména na charakteristiku pojmu náhradní rodinné péče, její formy a následně se blíže soustřeďuje na institut osvojení. V první kapitole se práce zabývá samotným pojmem náhradní rodinné péče, jeho právní úpravou v historii a současnou právní úpravou. Druhá kapitola pojednává o konkrétních formách náhradní rodinné péče a jejich charakteristice. Popisuje také podmínky, práva a povinnosti těchto jednotlivých forem. Ve třetí kapitole je blíže specifikován institut osvojení, jeho účel a druhy. Čtvrtá kapitola této práce se zabývá konkrétními změnami nynější právní úpravy ve srovnání s předešlou právní úpravou. Jde zejména o komparaci zákona o rodině č. 94/1963, a občanského zákoníku č. 89/2012. Poukazuje také na nové instituty nynější právní úpravy. Závěrečná, pátá kapitola je zaměřena na proces osvojení. Jde o praktickou část, která popisuje řízení o osvojení a navazující právní následky.

Abstract: The Bachelor thesis concentrates especially on characteristic of the concept of foster care, its types and is subsequently focused on institutional care. The thesis is dividend into five main parts. In the first part of the thesis, I deal with the concept of foster care itself, its legal regulations in history and current legal regulations. The second part of the thesis discusses specific type sof the foster care and their characteristics. It also describes conditions, rights and obligations of these particular types. In the third part of the thesis, I further specify insti-tutional care, its purposes and types. The fourth part of the thesis is concerned with the changes of current legal regulations in comparison with previous legal regulations. It goes mainly about comparison of Family Act No. 94/1963 and Civil Code No. 89/2012. It also point sout to new institute sof current legal regulations. The last fifth part is focused on process of adoption. It is a practical part of the thesis, which describes adoption proceedings and consequential legal consequences.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček
  • Oponent: Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/400 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/400/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/400/posudek/oponent/391 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:52, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz