Vendula HETMEROVÁ

Bakalářská práce

Translating non-literary texts (translation and commentary)

Translating non-literary texts (translation and commentary)
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to translate a professional text and its translation into the Czech language. The text was chosen from the quarter magazine Modern English Teacher and it deals with the Teaching grammar as a topic. This thesis consists of three main parts. The first part deals with stylistic analysis, the second part is the translation commentary and the last part is translation of …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přeložit odborný text do českého jazyka. Text byl vybrán ze čtvrtletního magazínu Modern English Teacher na téma Výuka gramatiky. Samotná práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá stylistickou analýzou, druhá část tvoří komentář k překladu a poslední částí je překlad původního textu. Překladová analýza je založena na lexikální, gramatické, textové a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HETMEROVÁ, Vendula. Translating non-literary texts (translation and commentary). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta