Ján Pavluš

Disertační práce

Charakteristika organických facií sedimentů křídy ve slezské jednotce (vnější Západní Karpaty).

Characteristics of Organic Facies of Cretaceous Sediments in Silesian Unit (Outer Western Carpathians).
Anotace:
Práce se zabývá studiem organické hmoty v sedimentech vybraných souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat. Je možné ji rozdělit do dvou částí – výzkum ropoplynového potenciálu spodnokřídových souvrství slezské jednotky a interpretaci paleoprostředí slezského bazénu v rozsahu svrchní alb až cenoman/turon. První část práce, zabývající se studiem ropoplynového potenciálu, se zaměřuje na souvrství …více
Abstract:
This thesis deals with organic matter in sedimentary rocks of selected formations of Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic). It can be divided into two parts – investigation of hydrocarbon potential of lower Cretaceous formations of Silesian Unit and palaeoenvironmental interpretation of Silesian Basin at the Aptian to Cenomanian/Turonian boundary. The first part of the thesis, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 3. 2016
  • Vedoucí: Petr Skupien
  • Oponent: Zdeněk Vašíček, Petr Bujok, Otília Lintnerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava