Ing. Gabriela SOLAŘOVÁ

Diplomová práce

Současné pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědy

Contemporary sights of the Darwin theory and the theory of creation within teaching biology
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá současnými pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědy na 1. stupni a přechodu na 2. stupeň základních škol. Téma pomáhá mladého člověka vychovávat k tomu, aby si vážil světa, života a jejich tajemství, aby hledal a nalézal odpovědi na své otázky, učil se kriticky hodnotit argumenty, budoval si osobní postoj ke světu a uměl jej obhajovat. Rozvíjí …více
Abstract:
This degree work deals with current wiew on the Darwin´s theory and theory of creation within framework of natural science tuition in the 5th to 8th class of primary schools. This topic helps to educate the young people so that they are able to value the world, life and their secret, they seek and find answers for their questions, they learn how to appraise the arguments critically, how to make their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOLAŘOVÁ, Gabriela. Současné pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědy. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ