Lenka BASTLOVÁ

Diplomová práce

Stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.

Construction, under Law No. 183/2006 Coll.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je charakteristika stavebního řízení podle právní úpravy ve starém stavebním zákoně č. 50/1976., ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2006 a následně v novém stavebním zákoně č. 183/2006 .Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. 1. 2007. V hlavní kapitole (oddíl šest) je konkrétní průzkum a analýza. Autor ji zaměřil na vytypovaný stavební …více
Abstract:
The aim of thesis is the characteristic of bulding controllegislation under the old Bulding Act No. 50/1976 Coll., by later regulations, which expired on 31 12th 2006 and the new Bulding Act No. 183/2006 Coll., by later regulations, effective from 1 1st 2007th. In the main section ( section six) is the specific tesearch andanalysis. The autor have focused on a factual office bulding, including a practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Identifikátor: 14891

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Zdeňka Sedláková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASTLOVÁ, Lenka. Stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p5yjan p5yjan/2
25. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 5. 2011
Bulanova, L.
26. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.