Lenka BASTLOVÁ

Master's thesis

Stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.

Construction, under Law No. 183/2006 Coll.
Abstract:
Cílem této diplomové práce je charakteristika stavebního řízení podle právní úpravy ve starém stavebním zákoně č. 50/1976., ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost skončila k 31. 12. 2006 a následně v novém stavebním zákoně č. 183/2006 .Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. 1. 2007. V hlavní kapitole (oddíl šest) je konkrétní průzkum a analýza. Autor ji zaměřil na vytypovaný stavební …more
Abstract:
The aim of thesis is the characteristic of bulding controllegislation under the old Bulding Act No. 50/1976 Coll., by later regulations, which expired on 31 12th 2006 and the new Bulding Act No. 183/2006 Coll., by later regulations, effective from 1 1st 2007th. In the main section ( section six) is the specific tesearch andanalysis. The autor have focused on a factual office bulding, including a practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011
Identifier: 14891

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Zdeňka Sedláková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BASTLOVÁ, Lenka. Stavební řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Engineering / Land Adjustment and Real Estate Trade

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses p5yjan p5yjan/2
25/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25/5/2011
Bulanova, L.
26/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.