Bc. Stanislava Veselá

Bakalářská práce

Nezaměstnanost absolventů SOU, SOŠ a SŠ v moravskokrumlovském regionu

The unemployment of graduates of Secondary Traiding Centers, Secondary Training Schools and Secondary Schools in micro region Moravský Krumlov
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností absolventů v mikroregionu Moravský Krumlov. Snahou bylo nastínit, jaké jsou možnosti absolventů středních škol na moravskokrumlovsku, jak se vyrovnávají nezaměstnaní absolventi se svým stavem, a co dělají pro to, aby svůj stav nezaměstnanost změnili. Práce tvoří dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na popis …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the topic of the unemployment of graduates in the microregion of Moravský Krumlov. The aim is to outline what the possibilities of the graduates of secondary schools in the region of Moravský Krumlov are, how the unemployed graduates cope with their status and what they do to change it. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta