Bc. Dita Puppová

Master's thesis

Coping mimořádných událostí zaměřený na seniory žijící v institucích

Coping with emergency situations focused on elderly people living in institutions
Anotácia:
Diplomová práce popisuje charakteristiku pojmů, jako jsou coping, ochrana obyvatelstva, mimořádná událost. Další z hlavních kapitol zahrnuje důležitá telefonní čísla tísňového volání, obecné zásady při ohrožení, tóny varovných signálů vyskytující se v ČR a doporučené aktivity obyvatelstva po vyhlášení varovného signálu. Třetí kapitola charakterizuje vybrané mimořádné události vztahující se k institucím …viac
Abstract:
The diploma thesis describes the characterization of concepts such as coping, the protection of the population and an extraordinary event. Another main chapter includes the important emergency telephone numbers, general principles for risk, tones of warning signals occurring in the Czech Republic and recommended activities for the population after publication of warning signals. The third chapter describes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta