Theses 

Žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání na 1. stupni základní školy - případová studie třídy (Inkluzivní vzdělávání v praxi) – Bc. Martina Gřundělová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Gřundělová

Diplomová práce

Žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání na 1. stupni základní školy - případová studie třídy (Inkluzivní vzdělávání v praxi)

Inclusive Education of a Pupil with Learning Disabilities at Lower Primary School - Case Study of a Class (inclusive Education in Pracitice)

Anotace: Diplomová práce poukazuje na možnosti inkluzivního vzdělávání v běžné třídě základní školy. V práci jsou zdůrazněny postupy, zásady, metody a formy práce, kterými učitelka s dětmi pracuje tak, aby mohli být do výuky zapojeni všichni žáci. Práce zachycuje dva vyučovací bloky, kterými je poukázáno na konkrétní možnosti inkluzivního vzdělávání v praxi.

Abstract: The dissertation points out various options of how inclusive educating can be performed in an ordinary class and focuses on one particular primary school. It highlights the process, principles, methods and ways in which the teacher should work in order to ensure that all pupils are engaged. The writing has recorded two blogs of educating which illustrates particular alternatives of how inclusive educating can be used in practice.

Klíčová slova: mentální postižení, etiologie mentálního postižení, inkluze, inkluzivní vzdělávání, didaktické zásady, pedagog, asistent pedagoga, legislativa, Rámcový vzdělávací program, příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, learning disability, etiology of learning disabilities, inclusion, inclusive education, pedagogical principles, teacher, teacher assistant, legislation, “General educational program”, "General educational program-supplement for pupils with learning disabilities"

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz