Jan JABLONČÍK

Bachelor's thesis

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu s apartmány

Abstract:
Tato bakalářská práce je řešena jako zjednodušená dokumentace pro stavební povolení stavby dle vyhlášky 499/2006 ve znění novely č.62/2013 Sb. Předmětem práce je vypracování projektu penzionu s apartmány, řešené jako ucelené byty. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část se stavebním a technickým řešením a statické výpočty vybraných konstrukcí.
Abstract:
This bachelor thesis is solved as a simplified dokumentation for a building permit according to decree No. 499/2006. The subject of the thesis is the elaboration of a project of guesthouse with apartmens, solved as complete flats. The work contains a technical report, a drawning part with architectural and technical solutions of selected constructions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JABLONČÍK, Jan. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu s apartmány. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/