Jan JABLONČÍK

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu s apartmány

Anotace:
Tato bakalářská práce je řešena jako zjednodušená dokumentace pro stavební povolení stavby dle vyhlášky 499/2006 ve znění novely č.62/2013 Sb. Předmětem práce je vypracování projektu penzionu s apartmány, řešené jako ucelené byty. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část se stavebním a technickým řešením a statické výpočty vybraných konstrukcí.
Abstract:
This bachelor thesis is solved as a simplified dokumentation for a building permit according to decree No. 499/2006. The subject of the thesis is the elaboration of a project of guesthouse with apartmens, solved as complete flats. The work contains a technical report, a drawning part with architectural and technical solutions of selected constructions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JABLONČÍK, Jan. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu penzionu s apartmány. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/