Bc. Pavlína SCHOTLIOVÁ

Diplomová práce

Princip odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

The CJEU Case-law on the Principle of State Responsibility for the Damages Caused by the Breach of EU Law
Anotace:
Diplomová práce se věnuje principu odpovědnosti státu za škodu, která vznikne jednotlivci tím, že členské státy poruší povinnosti, které pro něj plynou ze členství v EU. Tato důležitá zásada evropského práva nemá oporu v psaném právu a jeho existence je zásluhou Soudního dvora EU a jeho judikatury, na které leží také hlavní váha práce. Cílem je poskytnout ucelený judikaturní přehled o vývoji a formování …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of liability for damages of individual's caused by violating the obligation as the member state of EU. This important principle of EU's law is not a part of the written form of a law the existence of the principal of liability for damages is derived from The European Court of Justice and his case law. The main part of diploma thesis is aimed at the above mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015
Zveřejnit od: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHOTLIOVÁ, Pavlína. Princip odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 1. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p664d2 p664d2/2
1. 6. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 6. 2015
Marklová, E.
2. 6. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.