Theses 

Princip odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie – Bc. Pavlína SCHOTLIOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína SCHOTLIOVÁ

Diplomová práce

Princip odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

The CJEU Case-law on the Principle of State Responsibility for the Damages Caused by the Breach of EU Law

Anotace: Diplomová práce se věnuje principu odpovědnosti státu za škodu, která vznikne jednotlivci tím, že členské státy poruší povinnosti, které pro něj plynou ze členství v EU. Tato důležitá zásada evropského práva nemá oporu v psaném právu a jeho existence je zásluhou Soudního dvora EU a jeho judikatury, na které leží také hlavní váha práce. Cílem je poskytnout ucelený judikaturní přehled o vývoji a formování této zásady od 60. let minulého století až do současnosti. Práce v kapitolách 1-5 zpracovává klíčové rozsudky Soudního dvora a jejich význam pro evropské právo a to včetně postojů, které k této doktríně zaujaly členské státy EU. Poslední kapitola je zaměřena na aplikaci tohoto principu v ČR a rozbor české právní úpravy, včetně relevantní judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu ČR.

Abstract: This diploma thesis focuses on the issue of liability for damages of individual's caused by violating the obligation as the member state of EU. This important principle of EU's law is not a part of the written form of a law the existence of the principal of liability for damages is derived from The European Court of Justice and his case law. The main part of diploma thesis is aimed at the above mentioned case law. The goal of diploma thesis is to provide a complete summary of development of liability for damages from 1960s until today. In chapters 15 key verdicts of The European Court of Justice and its meaning for European Union Law are processed. These chapters also present the stance of member states on the liability for damage. The last chapter is aimed at the application of this principle in Czech Republic and analysis of Czech legislation including relevant case law.

Klíčová slova: Evropská unie, Evropské právo, odpovědnost za škodu, náhrada škody, členský stát, porušení práva Evropské unie, dostatečně závažné porušení práva, judikatura, Soudní dvůr EU, Francovich, Brasserie du Pcheur

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

SCHOTLIOVÁ, Pavlína. Princip odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením práva Evropské unie v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz