Mgr. Martina Čechová, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium životaschopnosti mikroorganismů pomocí kvantitativní PCR

Study of the microorganism viability using quantitative PCR
Abstract:
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) je etiologické agens paratuberkulózy u přežvýkavců a potenciální agens Crohnovy choroby u člověka. Kultivace je považována za standardní metodu umožňující přímou detekci životaschopných buněk MAP, nicméně jejími velkými nevýhodami jsou časová náročnost, pracnost a neschopnost prokázat přítomnost buněk nacházejících se v životaschopném, ale nekultivovatelném …more
Abstract:
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is an etiological agent of paratuberculosis in ruminants and a potential agent of Crohn’s disease in humans. Cultivation is considered a standard method for direct detection of viable MAP cells, however, it is time consuming, laborious and unable to detect the presence of viable but non-culurable cells. In order to shorten the detection time of viable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Iva Slaná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D., Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta