Mgr. Veronika Wiesnerová

Bakalářská práce

Boxerské povstání v dobovém českém tisku: rekonstrukce obrazu Boxerského povstání v české veřejnosti a jeho srovnání s historickými fakty

Boxer uprising in contemporary czech press: the reconstruction of the image of Boxer uprising in czech public and its comparison with historical facts
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem byla česká veřejnost informována o Boxerském povstání. Nejprve byla událost za pomocí sekundární literatury zasazena do širšího historického kontextu a následně detailně popsána na základě primárních zdrojů. Pro rekonstrukci událostí v Pekingu byly využity historické prameny v podobě deníků. K určení povědomí české veřejnosti o této historické události byla …více
Abstract:
The aim of the thesis was to determine in what way was the Czech public informed about the Boxer uprising. First the event was put into a wider historical context using secondary sources and afterwards it was described in detail using archival sources. For the reconstruction of the events in Beijing historical primary sources in the form of diaries were used. To determine the awareness of Czech public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Adam Cabiš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.