Mgr. Pavla Vašková

Bakalářská práce

Selen v lidské výživě

Anotace:
Tato bakalářská práce shrnuje současné poznatky o selenu, především ve vztahu k výživě člověka. Jsou zde zmíněny jeho účinky na lidský organismus včetně preventivního působení v procesu karcinogeneze. Rozdílné půdní koncentrace v různých částech světa a tím i rozdílné hladiny selenu v potravinách mohou významně ovlivnit zdraví populace z nedostatku nebo nadbytku selenu. Práce uvádí i nejnovější doporučený …více
Abstract:
My bachelor thesis resumes contemporary knowledge about selenium in human nutrition. There are mentioned main effects of selenium on human body, including its function in prevention of cancer. Different concentration of selenium in the soil, consequently in food all over the world, can significantly influence human health due to lack of selenium in nutrition. The thesis also deals with newly established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Totušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Výživa člověka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.