Bc. Veronika Němečková

Diplomová práce

Spotřebitelské chování generace Milenias a jeho vliv na marketingovou komunikaci

Consumer behavior of a Millennials generation and its fluence on the marketing communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem generačního marketingu ve vztahu ke spotřebitelské mu chování. Teoretická část představuje typické charakteristiky a rozdíly mezi generacemi žijícími ve 20. a 21. století. Autorka usiluje o popsání souvislostí mezi marketingovou komunikací v podmínkách 21.století a generační skupinou Millenials, někdy také označovanou jako Y a narozenou přibližně mezi lety 1982 a 1994 …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of generational marketing in relation to consumer behavior. The theoretical part presents typical characteristics and differences between generations living in the 20th and 21st centuries. The author seeks to describe the links between marketing communications in the 21st century and the Millenials generation group, sometimes referred to a Y and born approximately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní