Bc. Veronika Němečková

Master's thesis

Spotřebitelské chování generace Milenias a jeho vliv na marketingovou komunikaci

Consumer behavior of a Millennials generation and its fluence on the marketing communication
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem generačního marketingu ve vztahu ke spotřebitelské mu chování. Teoretická část představuje typické charakteristiky a rozdíly mezi generacemi žijícími ve 20. a 21. století. Autorka usiluje o popsání souvislostí mezi marketingovou komunikací v podmínkách 21.století a generační skupinou Millenials, někdy také označovanou jako Y a narozenou přibližně mezi lety 1982 a 1994 …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of generational marketing in relation to consumer behavior. The theoretical part presents typical characteristics and differences between generations living in the 20th and 21st centuries. The author seeks to describe the links between marketing communications in the 21st century and the Millenials generation group, sometimes referred to a Y and born approximately …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní