BcA. Kateřina MARKOVÁ

Bakalářská práce

Web design

Web design
Anotace:
Úplné počátky tohoto projektu sahají dva roky zpátky. Můj otec zemřel a my jsme se se sestrou musely postarat o všechny jeho závazky, které byly najednou naše. Když jsme přišli k notářce, která byla pověřena naším případem, nevěděla ani, že nebožtík měl dvě dcery. Člověk může velice snadno něco zdědit a nikdy se o tom nedozví. Později jsem si uvědomila, že by bylo mnohem snazší řešit tento typ situací …více
Abstract:
The beginning of this project can be found two years ago. My father died and me together with my sister had to take care about all of his stuff, which eventually became ours. When we came to the lawyer that was supposed to take care of this process and she didn't even know our father had two daughters, I found it awkward. Basically, you may inherit something and you will never know about it. Later …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: ak.malíř Pavel Beneš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Kateřina. Web design. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design