Petr Gajdošík

Bakalářská práce

Využití 3D prvků při tvorbě informační grafiky

Use of 3D elements in information graphics
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat tématem 3D grafiky a informační grafiky. Nejdříve bude čtenář seznámen se základními informacemi ohledně informační grafiky, důležitými prvky její vizualizace a zejména s postupem a fázemi jejího vývoje. Práce bude také zaměřena na základní principy 3D grafiky, její využití v praxi a porovnání výhod a nevýhod 3D a 2D grafiky. Dále budou v teoretické části zmíněny informace …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of 3D graphics and information graphics. At first, reader will be acquainted with basic information about information graphic, important elements of its visualization and especially with workflow a stages of its development. The work will also focus on basic principles of 3D graphics, its use in practice and also on comparison of advanteges and disadvanteges of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Bubeníček
  • Oponent: Václav Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80056