Mgr. Kateřina Zabloudilová

Master's thesis

Third-party Funding in International Commercial Arbitration

Third-party Funding in International Commercial Arbitration
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fenoménem financování mezinárodních obchodních arbitráží třetími subjekty, čemuž byla v poslední době věnována nemalá pozornost. Jedná se o dynamické, rozvíjející se a poměrně kontroverzní téma spadající do oblasti práva mezinárodního obchodu. Práce podrobně popisuje subjekty smlouvy o financování mezinárodní obchodní arbitráže a determinuje výhody a nevýhody, které přináší …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of third-party funding, which is a controversial, dynamic, and evolving phenomenon that has currently attracted much attention in the field of international commercial arbitration. The thesis describes the subjects of a funding agreement and determines benefits and risks associated with third-party funding. Furthermore, the thesis analyses the obligation of a funded …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2018
  • Supervisor: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta