Mgr. Michal Jabůrek

Diplomová práce

Změny v emocionalitě, distresu a kognitivních funkcích v průběhu kariéry zaměstnanců vězeňské služby a vzájemná souvislost těchto procesů

Changes in emotion, distress and recognition function during the progress of a penitentiary employee’s career and interactions of these processes
Anotace:
Tato diplomová práce je součástí široce zaměřeného výzkumného projektu Centra pro komplexní psychologický výzkum stresu, který je postaven na týmové spolupráci deseti studentů Psychologického ústavu Masarykovy univerzity. Teoretická část práce se zabývá obecným vymezením pojmu kognitivní funkce, deskripcí jednotlivých poznávacích procesů a především jejich změnami v průběhu interakce s emocemi a stresovými …více
Abstract:
This graduation thesis is part of a widely aimed research project of The Centre for complex psychological research of stress. It is based on the cooperation of ten students of the Psychological Institute at Masaryk´s university in Brno. In the theoretical part of the work, the general definition of the concept recognition function is discussed and also, individual recognition processes and their changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta