Jakub KOKOJAN

Bakalářská práce

Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže

Combat and organisational features of Roman army involved in vacation activities of present children and youth
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním larpů a znaků typických pro římské legie starověku. Charakterizuje fenomén larp, jeho specifika, přínosy pro společnost a hráče. Shodné znaky zkoumá v uspořádání tábořišť, přesunech v terénu, aktivitách v táboře, obléhacích technikách, organizaci boje a soubojů, porovnává zbraně a zbroje. Zmiňuje příklad občanského sdružení zabývajícího problematikou starověkého …více
Abstract:
This thesis compares larps and symbols typical for the ancient Roman legions. Characterizes the larp phenomenon, its specifics, benefits for society and the player. It investigates common features in the arrangement camps, movements in the field, activities in the camp, the siege techniques, the fights organization, compares weapons and armor. Mentions the example of the civic association focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Ivana Koucká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKOJAN, Jakub. Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses p6jgf8 p6jgf8/2
12. 6. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 6. 2015
Marklová, E.
13. 6. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.