Theses 

Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže – Jakub KOKOJAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub KOKOJAN

Bakalářská práce

Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže

Combat and organisational features of Roman army involved in vacation activities of present children and youth

Anotace: Bakalářská práce se zabývá srovnáním larpů a znaků typických pro římské legie starověku. Charakterizuje fenomén larp, jeho specifika, přínosy pro společnost a hráče. Shodné znaky zkoumá v uspořádání tábořišť, přesunech v terénu, aktivitách v táboře, obléhacích technikách, organizaci boje a soubojů, porovnává zbraně a zbroje. Zmiňuje příklad občanského sdružení zabývajícího problematikou starověkého Říma a zaměřuje se na pedagogiku volného času

Abstract: This thesis compares larps and symbols typical for the ancient Roman legions. Characterizes the larp phenomenon, its specifics, benefits for society and the player. It investigates common features in the arrangement camps, movements in the field, activities in the camp, the siege techniques, the fights organization, compares weapons and armor. Mentions the example of the civic association focused on ancient Rome and deal with leisure time pedagogy.

Klíčová slova: larp, římské legie, volnočasové aktivity dětí a mládeže, hry na hrdiny, hraní rolí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivana Koucká

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOKOJAN, Jakub. Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz