Bc. Andrea Sluštíková

Diplomová práce

Vývoj vnitřní struktury města Zlín v období let 2001 - 2011: aplikace metod vícerozměrné analýzy

Development of the inner structure of town Zlín in 2001 - 2011: application of multidimensional methods
Anotace:
Předkládaná práce pojednává o vnitřní struktuře města Zlína a jejím vývoji od roku 2001 do roku 2011 za uplatnění vícerozměrných statistických metod, konkrétně faktorové a shlukové analýzy. První část práce tvoří rešerše k tématu vnitřní struktury města s důrazem na její vícerozměrnou složku, následuje popis vývoje funkcí města a poté jeho komparace s vybranými městy srovnatelné velikosti. Aplikační …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the inner urban structure of Zlín and its development since 2001 till 2011 with application of multidimensional statistical methods (factor and cluster analysis). The first part of thesis consists of the literature research with stress on its multidimensional aspect, following the description of functional development of Zlín and its comparison with chosen Czech towns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta