Bc. Lenka Kmeťová

Bachelor's thesis

Elektronický marketing a analýza návštevnosti webových stránok

Electronic marketing and analysis of website traffic
Abstract:
My bachelor project consists with the electronic marketing, service description for the analysis of traffic Google analytics and concepts related thereto. The first chapter is devoted to the description of the basic concepts. The second chapter analyzes the requirements for the web site with an optimal view of electronic marketing and the third chapter is devoted to the possibilities of testing web …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá elektronickým marketingom, popisom služby pre analýzu návštevnosti Google analytics a pojmom s tým súvisiacimi. Prvá kapitola sa venuje opisu základných pojmov. Druhá kapitola analyzuje požiadavky na webové sídlo s pohľadu optimálneho elektronického marketingu a tretia kapitola je venovaná možnostiam testovania webových stránok.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Information Technologies