Sunny Kumar

Diplomová práce

IFRS 9 - a new approach to financial instruments reporting

IFRS 9 - Nový přístup k vykazování finančních nástrojů
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novou klasifikací a oceňováním finančních nástrojů a kvantifikováním dopadů na bankovní organizace po aplikaci nového standardu IFRS 9. Protože IFRS 9 nahradil IAS 39, tato práce proto provádí průzkum a analýzu mechanismu účetního výkaznictví používaného před a po zavedení IFRS 9. Teoretická část práce vysvětluje klasifikaci a oceňování IFRS 9, kvalitativní srovnání mezi …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the new classification and measurement of financial instruments and quantifying the impacts on banking organizations after application of new standard IFRS 9. Since IFRS 9 superseded IAS 39, therefore this thesis makes a research and analysis on the financial reporting mechanism used before and after introduction of IFRS 9. Theoretical part of the thesis explains classification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta