Ing. Tereza Řídká

Bakalářská práce

Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor

The International Public Sector Accounting Standards
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor“ je rozbor mezinárodních standardů, které byly vytvořeny k vedení srovnatelného účetnictví ve veřejném sektoru. První část je zaměřena na charakteristiku veřejného sektoru, a to z různých hledisek. Ve druhé a třetí části popisuji mezinárodní účetní standardy a základní úpravu účetnictví veřejného sektoru v ČR. V poslední části …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “The International Public Sector Accounting Standards” is to analyze international standards that were created to do the accounting in the public sector more comparable. The first part is concentrated on describing the public sector from different aspects. In the second and third part I characterize the international accounting standards and basic form of the accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2007
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta