Jitka Maráková

Bakalářská práce

Studium iontovýměnných vlastností syntetických zeolitů pro vybrané ionty

Study of Synthetic Zeolites and Their Attribute of Ion Exchange for Selected Ions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem iontovýměnných vlastností syntetických zeolitů, konkrétně jejich selektivitou pro ionty mědi a olova. Cílem práce je zjištění účinnosti in-terakce iontů se zeolity, které se liší rozdílnou dobou hydrotermálního ošetření. Předmětem zkoumání je také posouzení, zda na tuto účinnost má vliv míchání roztoku. Zeolity použity pro tuto bakalářskou práci byly připraveny …více
Abstract:
This thesis deals with the study of ion-exchange properties of synthetic zeolites, especially their selectivity for ions of copper and lead. The aim is to determine the interactions ion with zeolites which have different period of hydrothermal treatment. The subject of in-vestigation is to assess whether this efficiency is influenced on mixing solution. The zeoli-tes used for this Bachelor Thesis were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Veverková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Maráková, Jitka. Studium iontovýměnných vlastností syntetických zeolitů pro vybrané ionty. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe