Bc. Eva Macháčková

Diplomová práce

Teaching English pronunciation to secondary school students with focus on TH consonants.

Teaching English pronunciation to secondary school students with focus on TH consonants.
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti znělých a neznělých anglických souhlásek /ð/ a /θ/. Cílem diplomové práce je zaměření se na výuku výslovnosti těchto problematický souhlásek u středoškolských studentů. Práce se dále zabývá otázkou, zdali je možné u nich dosáhnout bezchybné výslovnosti. Teoretická část je věnována základním rysům výslovnosti, důležitosti výuky výslovnosti a aspektům …více
Abstract:
Abstract The final thesis is concerned with teaching pronunciation of voiced and voiceless TH consonants /ð/ and /θ/. The objectives of the work are to focus on teaching secondary school students to produce these sounds correctly. The thesis deals with a question whether it is possible to achieve faultless pronunciation of the TH consonants. The theoretical part enlists features of pronunciation, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta