My Huyen Truong

Bakalářská práce

Talentové TV pořady, medializace, marketizace a celebritizace - komparace ČS Superstar a Česko Slovensko má talent

Talent TV shows, medialization, marketization and celebrity - comparation of Czech Slovak Superstar and Czech - Slovak Got Talent
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá talentovými soutěžemi, zejména populárními soutěžemi na českém televizním trhu, těmi jsou Česko Slovensko má Talent a Česko Slovenská Superstar. Cílem je poukázat na popularitu na zahraničním a českém trhu. Porovnání dvou soutěží na českém trhu, ve sledovanosti a účasti. Cílem představit koncept soutěží, kdy a odkud se dostala do České republiky a jak je vnímaná soutěž z …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with talent competitions, especially popular competitions on the Czech television market, these are Czech Slovakia got a Talent and Czech Slovak Superstar. The aim is to point out the popularity on the foreign and Czech markets. Comparison of two competitions on the Czech market, in viewership and participation. The aim is to introduce the concept of competitions, when and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: Ing. Miroslav Dittrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní