Bc. Alena Chodounská

Diplomová práce

Za zdmi akademické knihovny: kombinovaná etnografická studie informačního chování osmi studentů techniky

Outside the Academic Library: An Ethnographic Study of the Information Behavior of Eight Undergraduate Engineering Students
Anotace:
Tato práce popisuje metodologii, průběh a zjištění kombinovaného etnografického průzkumu osmi dejvických studentů techniky na bakalářském stupni. Cílem bylo prozkoumat kontext, v němž vybraní studenti zacházejí s informacemi a informačními zdroji při plnění studijních povinností. Použita byla kombinace tří metod sběru dat, a to hloubkových rozhovorů, virtuální etnografie a fotodeníků. Prostřednictvím …více
Abstract:
The thesis addresses the methodology, preparation, progress, and findings of ethnographic research carried out with eight undergraduate engineering students at the Dejvice Technology Campus in Prague. The aim was to examine the context in which these students deal with information and information resources while meeting their study requirements. Data gathering techniques included in-depth interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví