Bc. David Urubčík

Diplomová práce

Pohybový režim žáků běžné a sportovně zaměřené základní školy

Movement Routine of Students of Regular and Sport-oriented Elementary School
Anotace:
Práce se zabývá pohybovým režimem žáků dvou typů základních škol. Cílem práce bylo analyzovat pohybový režim žáků sportovně zaměřené a běžné základní školy a zjistit, zdali žáci ze sportovně zaměřené školy vykonávají v týdenním pohybovém režimu vyšší objem pohybové aktivity než žáci z běžné školy. Ke zjištění objemů pohybové aktivity a analýzy pohybového režimu jsme použili standardizovaný dotazník …více
Abstract:
The Thesis deals with the motion mode pupils two types of elementary schools. The aim was to analyze the physical regimen of pupils sporty and regular elementary school and find out if students from the sports-minded schools perform in the weekly movement regimen higher volume of physical activity than students from ordinary schools. To determine amounts of physical activity and the analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy