Bc. Karolina Strnadová

Bakalářská práce

Postava Viktorky ve filmových adaptacích

The character of Viktorka in film adaptations
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na postavu Viktorky ve dvou filmových adaptacích Babičky Boženy Němcové. První adaptace je z roku 1940 od režiséra Františka Čápa, druhá je z roku 1971, jejíž režie se ujal Antonín Moskalyk podle scénáře Františka Pavlíčka. Při analýze obou filmů je brána v potaz samotná interpretace tvůrců i dobová politická situace.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the character of Viktorka in two film adaptations of Babička by Božena Němcová. The first adaptation, directed by František Čáp, was shot in 1940. The second one, based on the screenplay written by František Pavlíček, was directed by Antonín Moskalyk in 1971. The analysis of both films takes into account the authors' own interpretation as well as the political situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vokřínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Český jazyk a literatura