Bc. Ludmila Musilová, DiS.

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu

The employees' benefits in term of tax aspect
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika zaměstnaneckých benefitů. Úvodní část představuje nabídku benefitů. V analytické části je výpočet mezd, daní a odvodů zaměstnanců i zaměstnavatele konkrétního podniku a posouzení efektivnosti poskytování benefitů.
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the issue of employee benefits. The introductory part contains a menu of benefits. In the analytical part is the calculation of wages, taxes and contributions of employees and employers for a particular company and the assessment of the effectiveness of providing benefits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Marcela Hošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting