Bc. Jana Sekerková

Bakalářská práce

Využití nanopórového sekvenování pro analýzu genomů helmintů

Use of nanopore sequencing for analysis of helminth genomes
Anotace:
V posledních několika letech se při studiu organismů (především na molekulárně-genetické úrovni) využívají sekvenační metody „druhé generace“. Ačkoliv tyto metody poskytují obrovské sumy dat, mají také jistá omezení, jako je např. délka sekvenovaných úseků a složitá příprava sekvenačních knihoven. Některé z těchto problémů mohou být vyřešeny aplikací sekvenačních metod „třetí generace“, poskytující …více
Abstract:
In the last few years, the “second generation” of sequencing methods are used for studies of organisms, especially at molecular-genetic level. Although, these methods provide a robust data they also have some limits, e.g. the lenght of produced raw reads and time-consuming library preparation. Some of these problems could be solved by adoption of “third generation” sequencing methods, generating the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vorel
  • Oponent: Mgr. Roman Leontovyč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie