Theses 

Ošetřovatelská péče o potenciální dárce orgánů – Bc. Hana Schindlerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Schindlerová

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o potenciální dárce orgánů

Nursing care for potential organ donor

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o potenciální dárce orgánů. Cílem teoretické části je shrnutí poznatků z dostupné literatury o historickém vývoji oboru transplantologie, o právní a etické problematice dárcovství orgánů a jsou zde definovány jednotlivé kategorie dárců orgánů. Teoretická část se také zabývá mozkovou smrtí, její diagnostikou a patofyziologickými mechanismy, dále jsou zde popsány komplikace vyskytující se u dárců orgánů s mozkovou smrtí. Kapitola ošetřovatelské péče zahrnuje komplexní popis péče o dárce orgánů z aktuálně dostupných zdrojů. Teorie rozebírá také fungování transplantačního systému České republiky. Empirická část je zaměřená na zjištění úrovně znalostí všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o péči o potenciální dárce orgánů a vnímání psychosociální náročnosti péče o potenciální dárce orgánů.

Abstract: The thesis is focused on nursing care of potential organ donors. The aim of the theoretical part is to summarize knowledge of available literature about development of transplantology and legislative and ethical issues connected with organ donation. There are also defined particular categories of organ donors. The theoretical part deals with patophysiological mechanisms of brain death, the diagnosing of brain death and complications, which occur in connection with brain death. The chapter about nursing care contains description of complex care for potential organ donors. The theoretical part focuses on transplant system of Czech Republic. The empiric part includes the analysis and interpretation of results of a research which was focused on the level of knowledge of nurses, who work in intensive care units for potential organ donors. The research also dealt with a psychosocial aspect of care of potential organ donors.

Klíčová slova: dárce orgánů, ošetřovatelská péče, smrt mozku, transplantace, intenzivní péče, organ donor, nursing care, brain death, transplantation, intensive care

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:38, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz