Bc. Hana Schindlerová

Diplomová práce

Ošetřovatelská péče o potenciální dárce orgánů

Nursing care for potential organ donor
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o potenciální dárce orgánů. Cílem teoretické části je shrnutí poznatků z dostupné literatury o historickém vývoji oboru transplantologie, o právní a etické problematice dárcovství orgánů a jsou zde definovány jednotlivé kategorie dárců orgánů. Teoretická část se také zabývá mozkovou smrtí, její diagnostikou a patofyziologickými mechanismy …více
Abstract:
The thesis is focused on nursing care of potential organ donors. The aim of the theoretical part is to summarize knowledge of available literature about development of transplantology and legislative and ethical issues connected with organ donation. There are also defined particular categories of organ donors. The theoretical part deals with patophysiological mechanisms of brain death, the diagnosing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta