Theses 

Finanční produkty a služby českých bank pro municipality – Bc. Lamberta Bendlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lamberta Bendlová

Diplomová práce

Finanční produkty a služby českých bank pro municipality

Financial products and services of Czech bank for municipalities

Anotace: Diplomová práce s názvem Finanční produkty a služby českých bank pro municipality se zabývá především porovnáním nabídek a služeb vybraných českých bank pro subjekty veřejné správy. Srovnání je provedeno na základě modelových situací a konkrétních nabídek produktů a služeb v oblasti depozitních produktů, úvěrů, které úzce souvisí i s evropskými dotacemi a investičních možností či doporučení. Hlavním cílem této práce je nalezení a doporučení optimálních produktů a služeb vybraných bank pro modelové subjekty veřejné správy na úrovni měst a obcí. Vedlejším cílem této práce pak bude zjištění, zda subjekty veřejné správy mohou snížit své náklady na určité bankovní produkty nebo jestli hospodaří v tomto směru efektivně.

Abstract: The thesis titled financial products and services of Czech banks for municipalities is mainly engaged in comparing offers and services of selected banks for the Czech government subjects. The comparison is made on the basis of model situations and specific offers products and services in the area of deposit products, loans, which is closely connected with European subsidies and investment options or recommendations. The main objective of this work is to identify and recommendations of optimal products and services to selected banks to model subjects of public administration at the municipal level. The secondary objective of this study will determine whether the government subjects can reduce their costs for certain banking products or if managed effectively in this direction.

Klíčová slova: Finance, finanční služby, municipality, obce, kraje, města, rozpočet, banka, finanční produkty, finanční systém, dotace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:35, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz