Bc. Lamberta Bendlová

Diplomová práce

Finanční produkty a služby českých bank pro municipality

Financial products and services of Czech bank for municipalities
Anotace:
Diplomová práce s názvem Finanční produkty a služby českých bank pro municipality se zabývá především porovnáním nabídek a služeb vybraných českých bank pro subjekty veřejné správy. Srovnání je provedeno na základě modelových situací a konkrétních nabídek produktů a služeb v oblasti depozitních produktů, úvěrů, které úzce souvisí i s evropskými dotacemi a investičních možností či doporučení. Hlavním …více
Abstract:
The thesis titled financial products and services of Czech banks for municipalities is mainly engaged in comparing offers and services of selected banks for the Czech government subjects. The comparison is made on the basis of model situations and specific offers products and services in the area of deposit products, loans, which is closely connected with European subsidies and investment options or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní