Bc. Jan Kvapil

Diplomová práce

Španělské pracovní trhy v době ekonomické krize

Spanish labour markets in the time of economic crisis
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou španělské pracovní trhy v době ekonomické krize. Cílem práce je zhodnotit reformy trhu práce a zhodnotit snahy vládních opatření o řešení nejzásadnějších nedostatků pracovních trhů v soudobé krizi. V první kapitole je analyzován vývoj španělské ekonomiky pomocí makroekonomických ukazatelů. Ve druhé kapitole je popsán vývoj trhu práce. Ve třetí kapitole jsou charakterizovány …více
Abstract:
This thesis is focused on the Spanish labour markets in the time of economic crisis. The goal is to evaluate the labour market reforms from 2010 and 2012 and to evaluate, if these reforms aim on the persisting problems of the labour markets in Spain. In the first part the evolution of the Spanish economy is described using macro economical magnitudes. In the second part the evolution of the labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta