Bc. Eva Jiránková

Diplomová práce

Využití laserové ablace ve spojení s ICP-MS pro analýzu archeologických materiálů

Use of Laser Ablation with ICP-MS for analysis of archeologic materials
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem keramických artefaktů využitím metody laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Práce také obsahuje stručnou rešerši o dosavadních analýzách archeologické keramiky jak s využitím LA-ICP-MS, tak jiných analytických metod. Hlavním předmětem výzkumů byly glazurové vrstvy na povrchu vzorků habánských fajánsí pocházejících z 16. …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of ceramics artefacts using the method of laser ablation mass spectrometry with inductively coupled plasma (LA-ICP-MS). The thesis also contains a brief summary of present analyses of archaeological ceramics using both LAICP-MS and other analytical methods. The main subject of the study was analyse glazed layers on the surface of Habanian faience from the 16th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta