Zuzana HOFMANNOVÁ

Bakalářská práce

Percepce anglických přízvuků mezi českými studenty angličtiny

Perception of English Accents among Czech Students of English
Abstract:
This bachelor thesis will be focused on perception of English accents among czech students of English. The author will discuss the stratification of English accents around the world, phenomenon "World Englishes", and furthermore, she will provide the difference between the standard realization of the English language in the form of RP and the Cockney and Yorkshire accent. Specific segmental features …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměří na výzkum percepce anglických přízvuků mezi středoškolskými studenty angličtiny. Autorka pojedná rozvrstvení světových přízvuků angličtiny, fenomén "World Englishes" a dále již zpracuje základní zvukové odlišnosti vybraných přízvuků. Popsán bude rozdíl mezi standardní angličtinou v podobě výslovnostní varianty RP, Cockney a Yorkshire. Budou popsány specifické znaky jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMANNOVÁ, Zuzana. Percepce anglických přízvuků mezi českými studenty angličtiny. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.