Zuzana HOFMANNOVÁ

Bachelor's thesis

Percepce anglických přízvuků mezi českými studenty angličtiny

Perception of English Accents among Czech Students of English
Abstract:
This bachelor thesis will be focused on perception of English accents among czech students of English. The author will discuss the stratification of English accents around the world, phenomenon "World Englishes", and furthermore, she will provide the difference between the standard realization of the English language in the form of RP and the Cockney and Yorkshire accent. Specific segmental features …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměří na výzkum percepce anglických přízvuků mezi středoškolskými studenty angličtiny. Autorka pojedná rozvrstvení světových přízvuků angličtiny, fenomén "World Englishes" a dále již zpracuje základní zvukové odlišnosti vybraných přízvuků. Popsán bude rozdíl mezi standardní angličtinou v podobě výslovnostní varianty RP, Cockney a Yorkshire. Budou popsány specifické znaky jednotlivých …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 10. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOFMANNOVÁ, Zuzana. Percepce anglických přízvuků mezi českými studenty angličtiny. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / AJ SV VZ

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.