Bc. Tereza Rašovská

Diplomová práce

Komparativní analýza regionální politiky Slovenska a České republiky

Comparative analysis of regional policy in Slovakia and the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na komparativní analýzu regionální politiky v České a Slovenské republice. První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení regionální politiky – definice, nástroje a cíle. Dále následuje vývoj regionální politiky a její legislativní ukotvení v obou vybraných zemích. Na tuto část navazuje komparace operačních programů z hlediska podnikání a inovace. Praktická část …více
Abstract:
This diploma thesis deals with comparative analysis of regional policy in Czech a Slovak republic. The first part of thesis is focused on theoretical definition of regional policy its development– definition, instruments, aims. Next follows the development of regional policy and its legislative anchoring in both countries. This part is followed by comparison of operational programs from the perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS