Theses 

Strategies of the Classical and Contemporary Motion Picture Industry and Their Influence on Film Stars – Bc. Adriána Bodnárová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Adriána Bodnárová

Diplomová práce

Strategies of the Classical and Contemporary Motion Picture Industry and Their Influence on Film Stars

Strategies of the Classical and Contemporary Motion Picture Industry and Their Influence on Film Stars

Anotace: Předmětem této práce je porovnání strategií klasického a současného filmového průmyslu a jejich dopad na filmové hvězdy. Hlavním cílem této práce je prozkoumat studiový systém a jeho vliv na filmové hvězdy, jako i strukturální změny, které změnily pozici filmové hvězdy, a podpořily vznik celebrit. Práce je systematicky rozdělena do pěti kapitol. První kapitola nabízí přehled studiového systému a představuje ponímání charakteru hvězdy a její podoby, zatímco zkoumá vztahy mezi hvězdami a studiem a mezi studiem a diváky. Druhá kapitola nabízí analýzu kariery několik vybraných filmových hvězd z klasické studiové éry a jejich vztahy s filmovými studiemi. Třetí kapitola demonstruje změny v současném filmovém průmyslu a zkoumá pozici filmových hvězd a současných celebrit. Čtvrtá kapitola demonstruje změněný status vybraných současných hvězd a celebrit v současném Hollywoodu a studuje způsoby, jakými odpovídaly požadavkům průmyslu. Poslední kapitola poukazuje na významnost vztahu mezi průmyslem a divákem a tím poskytuje prostor pro další výzkum.

Abstract: The object of the thesis is a comparison of the strategies of the classical and contemporary motion picture industry, and their impact on film stars. The main focus of this work is to explore the studio system and its influence on film stars as well as its structural changes that have altered the position of film stars and encouraged the emergence of celebrities. The thesis is systematically divided into five chapters. The first chapter provides an overview of the studio system and introduces the notion of stardom and a star image, while exploring the relationships between stars and the studios as well as between the studios and audiences. The second chapter provides an analysis of the careers of a few selected film stars from the classical studio era and their relationships with the film studios. The third chapter demonstrates changes in the contemporary motion picture industry, and examines the position of film stars and contemporary celebrities. The fourth chapter demonstrates the altered status of selected contemporary stars and celebrities in contemporary Hollywood, and studies the ways in which they have met the industry’s requirements. The last chapter points out the significance of the relationship between the industry and the audience, and thus provides a space for further research.

Keywords: motion picture industry, classical Hollywood, contemporary Hollywood, studio system, option contracts, marketing strategies, stardom, film stars, star image, celebrities, commodities, commodification, influence, psychological problems, addictions

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz