Bc. Eva PANÁČOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení toxického účinku nanočástic pomocí testu akutní toxicity na zelených řasách Desmodesmus subspicatus

The assessment of toxic effects of nanoparticles by the acute-toxicity test with green algae Desmodesmus subspicatus
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou spojenou s rizikem, které by pro životní prostředí i zdraví člověka mohl představovat masivní rozvoj nanotechnologií. Důsledkem širokého aplikačního potenciálu nanomateriálů téměř ve všech odvětvích lidské činnosti je jejich únik do všech složek životního prostředí, a tím i zvýšená expozice lidské populace těmto látkám. Při interakci s živým organismem vykazují …více
Abstract:
The thesis deals with issues related to the massive development of nanotechnologies, which could pose a threat to the environment and human health. The impact of the wide application potential of nanomaterials in almost all sectors of human activity is their release into all environmental compartments and hence increased exposure of human population to these substances. When interacting with the living …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANÁČOVÁ, Eva. Zhodnocení toxického účinku nanočástic pomocí testu akutní toxicity na zelených řasách Desmodesmus subspicatus. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie