Bc. Daniela Křížková

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku

Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company
Anotace:
Autor: Daniela Křížková Název: Návrhy na zlepšení odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku Tato práce se zaměřuje na systém odměňování v podniku BPP Energy, s.r.o. Nejprve bude teoreticky popsána problematika odměňování, ve druhé části pak bude proveden rozbor současného systému odměňování ve společnosti BPP Energy, s.r.o. V závěru práce budou navržena zlepšení oceňování zaměstnanců, která by mohla …více
Abstract:
Author: Daniela Křížková Title: Proposals to improve the system of remuneration of employees in a particular company This thesis is focused on the remuneration system in BPP Energy, Ltd. First, the theory of remuneration will be described, in the second part an analysis of the current remuneration system in the company BPP Energy, Ltd. will be performed. In the last part of the work some proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: JUDr. Ing. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting